Amalan Ilmu Ajian Pengasih Jalan Sukma

Pengasih Jalan Sukma ini untuk membantu kaum laki-laki atu perempuan yang sulit mendapatkan jodoh, pada hal sudah berusaha untuk mencarinya, tapi yang namanya jodoh walaupun kita mencari sampai setengah mati, kalau Allah belum memberi kita tak akanmendapatkannya, tapi tak perlu putus asa, Allah menciptakan ke dunia untuk berpasang-pasangan, kalaupun kita mau berusaha dan iktiar selanjutnya berdo’a. mungkin dengan mantra ajian Jalan Sukma ini anda bisa mendapat jodoh yangdi idam-idam kannya

Pengasih Jalan Sukma

Mantranya Pengasih Jalan Sukma : Bismillaahir rahmaanir rahim,Niat ingsun matak ajiku pulungguno pulungsri, sun tabukake petiku siwisi, gemebyar-gebyar marang dadaku, wong sabuwono teka welas. teko sih marangbadanku, asih welas, welas asih kersane Allah, Laa ilaaha illallah Muhamadur Rasuulullah.

Caranya : Pada waktu jam: 18.00 (6-sore) dan jam 24.00 (12-malam) harus membaca mantra dan sambil membakar kemenyan, selama 49-malam. tanpa laku yang lainny, insy Allah berkat ijin Allah dalam jarak dekat akan mendapat jodoh yang di idamkan.

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!