Tujuh Ciri Wanita Setia Menurut Islam

Tujuh Ciri Wanita Setia Menurut Islam – Ciri wanita setia menurut islam dapat anda lihat dari sifat serta perilakunya dalam merespon dan menghadapi setiap masalah yang menimpa di lingkungannya. Banyak ciri yang dapat anda lihat mengenai wanita yang setia pada pasangannya.

Tujuh Ciri Wanita Setia Menurut Islam

 

Ciri Wanita Setia

Bila dilihat dari sudut pandang sebagai seorang laki laki maka perempuan yang setia jelas jelas menjadi dambaan bagi setiap laki laki. Untuk itu anda dapat mengenali ciri ciri yang dimiliki oleh wanita sholehah dan setia. Berikut adalah tujuh ciri wanita setia menurut islam :

Sholehah

Wanita sholehah telah bisa dipastikan akan mampu menjaga kehormatan dirinya serta juga kehormatan suaminya bahkan ketika sang suami tak ada di rumah. Dan selalu menjaga aib keluarga tanpa mengumbarnya kemana mana. Sebaik baiknya perhiasan yang ditemukan di dunia ini adalah seorang wanita yang sholehah.

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa – apa yang diingini, yaitu wanita – wanita, anak – anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang – binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah – lah tempat kembali yang baik (surga). Harta yang melimpah ruah berupa emas dan perak, binatang peliharaan yang gemuk, anak – anak yang banyak menjadi hal yang disukai manusia.” (QS. Ali Imran : 14)

Jujur

Kejujuran memang menjadi modal dasar dari setiap hubungan. Perempuan yang selalu menjunjung tinggi kejujuran sangat layak anda jadikan pendamping. Perempuan yang seperti inilah yang nantinya akan mendampingi anda sepanjang masa.

Dan orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Az – Zumar : 33)

Amanah

Memiliki sifat amanah atau dalam kata lain berarti bisa dipercaya, merupakan salah satu ciri yang ada dalam diri wanita setia. Wanita yang memiliki sifat ini pasti akan mampu menjaga apa yang telah diperintahkan suaminya padanya, selama yang diperintahkan itu masih dijalan Allah Swt.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa : 58)

Bersahaja (Menerima Apa Adanya)

Seorang perempuan yang mampu serta mau menerima semua kekeurangan yang ada pada diri pasangannya dapat dikatakan sebagai salah satu ciri wanita yang setia. Misalnya bila pasangannya dari keluarga serba kekurangan, tetapi dia tetap mau serta yakin bahwa rejeki telah ada yang mengatur, inilah seorang wanita yang pantas anda jadikan sebagai istri.

Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka.” (QS. An – Nisa : 34)

Bertutur Kata Baik

Wanita yang selalu menjaga setiap tutur katanya serta sebisa mungkin tak menyakiti hati orang lain, berarti dia mampu bersabar. Kesetiaan dapat diukur serta dinilai dari poin yang satu ini. Wanita yang membiasakan dirinya bertutur kata baik, nantinya dapat mendidik anak anaknya dengan sangat baik.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali Imron: 159)

Penyabar

Wanita yang mempunyai sifat penyabar serta mengerti agama pasti dapat menahan amarahnya dengan baik itu merupakan salah satu ciri dari wanita yang setia terhadap pasangannya. Cobaan seberat apapun pasti akan dapat dihadapi dengan sikap lapang dada. Wanita yang seperti ini merupakan wanita idaman para lelaki.

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).“ (QS. Ar-Ra’d : 22)

Selalu Mendukung

Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang suami, pasti akan dia dukung tanpa adanya hinaan serta hal yang bisa menyinggung perasaan. Dukungan inilah yang nantinya akan membuat seorang suami menjadi percaya diri serta bersemangat untuk bisa melakukan hal yang terbaik demi keluarga kecilnya.

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!