Lima Doa Pembuka Rezeki Dari Segala Penjuru

Lima Doa Pembuka Rezeki Dari Segala Penjuru – Dalam menjemput rezeki kita harus memadukan antara doa dengan usaha supaya rezeki yang kita dapatkan melimpah ruah dan halal. Untuk itu kita tak boleh melupakan doa pembuka rezeki, supaya Allah memudahkan usaha yang kita lakukan sehingga sukses serta lancar.

Lima Doa Pembuka Rezeki Dari Segala Penjuru

Doa Pembuka Rezeki

Seperti yang kita ketahui Allah selalu mengabulkan doa hamba-Nya yang bersungguh sungguh, dan Allah memerintahkan kita untuk meminta apa saja kepada-Nya termasuk dalam urusan harta serta kekayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya:

“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah :186)

Bahkan dalam Al-Quran pun ada salah satu surat yang dapat membuka pintu rezeki kita, surat itu adalaah surat Al-Waqiah. Dengan mengamalkan surat Al-Waqiah pada sore hari, kemudian banyak membaca wirid dan memperbanyak dzikir, rajin menyambung tali silaturahim, serta gemar memberikan sedekah, insyaa Allah rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Disamping itu, ada banyak doa yang bisa kita baca untuk membuka rezeki serta kekayaan yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa doa pembuka rezeki :

Surat Al-Maidah Ayat 114

Allahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maaidatan minas samaai takuunu lanaa ‘idan liawwalinaa wa aakhirinaa wa aayatan minka warzuqnaa wa anta khairur raaziqiina

Artinya : “ Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.” (QS Al-Maidah : 114)

Surat At-Thalaq Ayat 3

Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu, waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha baalighu amrihi, qad ja’alallahu likulli syai-in qadran

Artinya : “ Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah akan mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS At-Thalaq : 3)

Surat Al-Qasas Ayat 24

Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khairi faqiirun
Artinya : “ Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” (QS Al-Qasas : 24)

Surat Al-An’am Ayat 95

Innallaha faa liqul habbi wan nawaa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi, dzaalikumullahu fa annaa tu-fakuuna

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” (QS Al-An’am : 95)

Surat Al-Jin Ayat 28

Liya’lama an qad ablaghuu risaalaati rabbihim waa ahaathaa bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘ada daa
Artinya : “ Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu per satu.” (QS Al-Jin : 28)

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!