Amalan Dzikir Pembuka Rezeki Mustajab

Amalan Dzikir Pembuka Rezeki Mustajab – Di dalam islam, rezeki sendiri ialah bentuk kenikmatan Allah yang wajib manusia syukuri. Perihal ini disampaikan Allah melalui Al-Quran, “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS Ibrahim : 7)

Amalan Dzikir Pembuka Rezeki Mustajab

Amalan Dzikir Pembuka Rezeki

Selain bersyukur, berikut ialah hal hal yang membukakakn rezeki kita dalam hidup. Berzikir ialah salah satu perihal yang penting supaya manusia senantiasa mendapatkan rezeki serta nikmat hidup dari Allah SWT.
Dzikir dalam Ayat-Ayat Al-Quran

Dzikir biasanya diartikan dengan kata mengingat. Orang yang berdzikir artinya ia sedang mengingat ngingat. Akan tetapi makna dzikir dalam islam tak cuma sekedar mengingat, melainkan hingga tataran dapat menghayati serta menanamkan dzikir tersebut dalam spiritualnya. Untuk itu, dzikir tak cuma sekedar di lisan, namun harus dapat memahami bacaan, memaknai, serta menghayatinya.
Di dalam Al-Quran pun dibahas tentang kata dzikir serta mengingat Allah. Ada sebagian ayat di dalamnya yang membahas tentang hal tersebut.

Perintah Mengingat Sebanyak-Banyaknya

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.” (QS A-Ahzab : 41)
Ayat di atas menunjukkan jikalau berzikir Allah perintahkan dengan sebanyak banyaknya. Di sana Allah tak memberikan perintah berapa kali atau menyebutkan bilangan, melainkan dengan sebutan sebanyak banyaknya. Untuk itu, perihal ini menandakan bahwa seharusnya setiap saat manusia harus mengingat Allah serta tak meninggalkan Allah dalam setiap sendi kehidupan.

Perintah Zikir Membuat Hati Tenang

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.” (QS : Az Zumar : 23)

Di dalam ayat di atas, Allah menunjukkan jikalau zikir dapat membuat hati menjadi tenang. Sebagai manusia, ketenangan hati bukan sekedar perasaan biasa, namun dapat memberikan kejernihan dalam berpikir serta bertindak. Untuk itu, ketika menjemput rezeki, melakukan ikhtiar, hati kita dapat lebih tenang karena mengingat Allah, serta menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT.

Perihal ini juga disampaikan kembali dalam ayat, “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS : Ar Rad : 28)
Betapa Allah menekankan perintah berzikir supaya manusia selalu menyerahkan segala urusan hidupnya dengan sunnatullah yang telah Allah berikan. Maka itu, dzikir bukan sekedar mengingat biasa, namun hingga pada tataran menghayatinya, serta menginternalisasikan dalam diri kita.

Perintah Berzikir Dibanding dengan Mengingat Dunia

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (QS Al Munafiquun : 9)
Di dalam ayat di atas Allah menjelaskan jikalau manusia diperintahkan buat berzikir mengingat Allah serta jangan sampai kehidupan di dunia melalaikan kita dalam taat serta beribadah kepada Allah. Tentu saja perihal ini menjadi utama, karena manusia senantiasa membutuhkan Allah dalam hidup serta tak mungkin hidup bila tak bergantung kepada Allah SWT. Untuk itu, berzikir ialah salah satu proses menyelematkan kita dari kelalaian hidup di dunia dibanding akhirat.

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!