Amalan Kecukupan Dan Mempermudah Kebutuhan Hidup

Amalan Kecukupan Dan Mempermudah Kebutuhan Hidup

Amalan Kecukupan

Faedah Amalan Kecukupan : Kemudahan menjalankan hidup, kecukupan, kekuatan, dikasihi Allah SWT disaat susah dan senang, apapun yang diminta kepada Allah SWT insyaallah akan dikabulkan, khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan kehidupan duniawi (kefakiran) yang merupakan sebuah ujian terberat bagi umat manusia

Cara Melakukannya : Wudhu dan shalat dua raka’at (shalat sunat). tidak ada jumlah tertentu sekian hari. jadi riyadhoh dilaksanakan istiqomah seikhlasnya.

Amalannya :

HASBUNALLOOHU WA NI’MAL WAKIL 450 x

Lanjutkan Dengan

YAA KAAFII 111 X.
( Artinya WAHAI ZAT YANG MAHA MENCUKUPI)

Lanjutkan Dengan

YAA KAAFII IKFINII NAWAAIBADDUNYA WA MASHOOIBADDAHRI WA DZULLAL FAQRI. ALLOOHUMMA YAA GHONIYYU AGHNINII BIGHINAAKA ‘AMMAN SIWAAKA WA BIJUUDIKA WA FADHLIKA ‘AN KHOLQIKA FAIINAK QULTA WA QAULUKAL HAQQUL MUBIINU (UD’UUNII ASTAJIB LAKUM). DA’AUNAAKA KAMAA AMARTANA FASTAJIB MINNAA KAMAA WA’ADDTANAA. YAA GHONIYYU (1000x) (seribu kali)

Lanjutkan Dengan

AGHNINII BIGHINAAKA ‘AMMAN SIWAAKA WA BIJUUDIKA WA FADHLIKA ‘AN KHOLQIKA FAIINAK QULTA WA QAULUKAL HAQQUL MUBIINU (UD’UUNII ASTAJIB LAKUM). DA’AUNAAKA KAMAA AMARTANA FASTAJIB MINNAA KAMAA WA’ADDTANAA. ALLOOHUMMA YAA FATTAAHUFTAH LII BAABA ROHMATIKA WASBUL ‘ALAYYA SITRO ‘INAAYATIKA WA SAKKHIRLII KHOODIMA HAADZIHIL ASMAA’I BISYA’IN ASTA’IINU BIHII ‘ALAA MA’AAYISYII WA AMRO DIINII WA DUNYAAYA WA AAKHIROTII WA ‘AAQIBATI AMRII. WA SAKKHIRHU LII KAMAA SAKKHORTARRIIHA WAL INSA WAL JINNA WAL WAHSYA WATTHOIRO LINABIYYIKA SULAIMAANABNI DAAWUDA ‘ALAIHIMASSALAAMU. WA BIAHYAASYIR AHYA ADWANAA ASHBAAWA AALI SYADAA. YAA MAN AMRUHUU BAINAL KAAFI WANNUUNI. (INNAMAA AMRUHUU IDZAA AROODA SYAI’AN AYYAQUULA LAHUU KUNFAYAKUUNU). 7 X

loading...

You may also like...

error: Content is protected !!