Beberapa Amalan Jangjawokan Dari Tanah Sunda

Beberapa Amalan Jangjawokan Dari Tanah Sunda

Amalan Jangjawokan Dari Tanah Sunda Panolak Teluh
Siriwi kula siratin , Mina haji kurawul kabuli badan , Papag papupang-pulang
Cunduk nyungcung datang rahayu , Anu runtuh sira nu gempur , Nu ngadek sira nu paeh
Nu nyimbeuh sira nu baseuh , Nu nyundut sira nu tutung , Nya aing Ceda Wisesa
Panca buana di buana panca tengah , Tiis ti peuting ngeunah ti beurang
Ngeunah ku Allah Taala , Ya Allah hurip waras (3 X)

Amalan Jangjawokan Dari Tanah Sunda Jampe Beunghak Beuteung

Cakakak di leuweung, Injuk talina
Dihakan dibeuweung , Hitut jadina
Plong blos plong blong………

Asihan Jangjawokan

Samping aing kebet lereng, ditilik ti gigir lenggik , diteuteup ti hareup sieup
mikaeunteup mikasieup , mangka eunteup mangka sieup , ka awaking
awaking ratu asihan , ti luhur kuwung-kuwungan , ti handap teja mentrangan
ditilik ti tukang lenggik , di tilik ti gigir sieup , mangka eunteup mangka sieup
asih…asih… asih…. , asih ka badan awaking.

Pelet Jangjawokan

Bismillah, Kum awewe
Wataji kulhu absar , Wahuwa Latiful Khabil
Sabulan sang ratu nu colalang , Sabulan mangrupi , Dua putri mananjo
Tujuh bulan kolot , Salapan bulan sang goledah , Gereleng putih
Jig ka cai ngadon ceurik , Jig ka darat ngadon midangdam , Jig ka imah asa jobong koong
Kop cai asa tuak bari ,  Kop dahar asa tatal bobo , Kaula nyaho ngaran sia…si…….

Asihan  Jangjawokan

Bali meneng tunggal meneng Alat-alat parah meneng ,Ah meneng sajagat kabéh
Inga sia di mana meuting Di puncak di angkasa
Sia diliputan ku halimun Dilanat ku mega bodas
Bayu sia pédah kabatu Bayah sia pédah ku catang
Seuweu komo ringkep  Seuweu ménak komo hayang
Nu asih pahiri-hiri Nu hayang paheula-heula
Rét nu haying Rét nu asih
Nya aing ratu asihan
Ya Alloh Ya Rosul
Ya Muhammad Ya Adam

Baca juga Amalan Pelet Legendaris ilmu Ajian Jaran Goyang

Kinasihan Jangjawokan (dibaca oleh wanita)

Kayamu di samudaya Ngalih ka pancana
Matak linglung ti peuting Gundam ti beurang
Pas inget ka jalma si aa
Bayu sia di gandrung Basa sia dibawa
Deukeut aa sing kadeuleu Jauh aa geura tuturkeun dimana baé.

Asihan Jangjawokan

Asihan aing si panah rasa Rasa dipanah ku cipta isun
Juh teleng alip nu ngadeg di tungtung
Kulincer nu ngulincer haténa si…….Kaedanan ku harta La illaha illaloh Muhammaddarosululloh 41 x.

Kinasihan (untuk pria dan wanita)

(untuk pria dan wanita)

Ratu manan ratu gayaga
Ngaran menak kamana ka holan
Jalma ngancik sia Kuwu panutan aing
Aing panutan sia Sia geura manut ka aing

Asihan

mat mat kalemat,
pangemat ka nu ngaran si ……….
eundeur sadayeuh, géhgér sabalé,
komo ratu komo rusuh,
déwata nu matak hayem, mangka welas mangka asih,
asih ka badan awaking.

Jampé Awét Ngora

nyiuk sinujm mara sinum, hiyang sionum barasatan,nu ngariung siga tunggul, nu ngalayah siga kalakay,
ulah mupul sari aing, ulah mupul sisi aing,ulah mupul sila aing, sari si itu si éta,cahaya beunang ku aing.

Pélét

Kaayana di kamada
Ngalih ka pancana
Matak linglung ti peuting
Gundam ti beurang
Ras inget ka jalmi si aa

Pelet

Bismillahirahmanirrahim
Amatkeun sejaron guyang
Teteger aya di pasar
Gagamana suda lanang saking suarga
Lamun sabetkeun ka gunung Gugut
Ka lautan saat, ka bumi bengkah
Lamun disabetkeun ka langit tujuh amblas
Lamun disabetkeun ka si pulan
Tunduk runtut raut babarengan sareng kakasihku
Lamun keur ulin balik
Lamun keur saré sina hudang
Lamun geus hudang titah diuk
Lamun geus diuk lengkahkeun ka imah
Ngadeukeutkeun kakasihna
Lailahailallah Muhammadarosulullah

Baca juga Amalan Ilmu Pengasih Gigolo Untuk Pengeretan

‘Jampi Menghindarkan Rasa Takut’:

Sima sia sima aing
Sima sia aya di aing
‘Wibawamu wibawaku
Wibawamu ada padaku’

Jampe Geumpeur ‘Jampi Grogi’:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma roh madep
Cahaya hurip hurip ku cahaya
Roh kudus madep hurip ku cahaya Allah
Somad somud kalawan roh idofi
Kang angadeg
Hurip ku cahaya Allah
Roh hurip ku cahaya Allah
Madep maring Allah ku Allah (2X)
‘Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma ruh menghadap
Cahaya hidup hidup oleh cahaya
Ruh kudus hiduplah oleh cahaya Allah
Somad somud beserta ruh idofi
Yang berdiri
Hidup karena cahaya ruh
Menghadap Allah karena Allah (2x)

Nyarang Hujan

Mega mengkol ka kulon
Haseup mawa ka kaler
Hujan mawa ngetan
Tungkul tuluy ka kidul
Aki tumenggung ajeg di tengah panggung
Disered meped ngaler, ngetan, ngidul, ngulon
Laahaula wala quwwata illa billaah

Amalan Dari Tanah Sunda Menahan Hujan

Mega belok ke barat
Asap ke utara
Hujan ke timur
Tunduk lalu ke selatan
Kakek tumenggung tegak di tengah panggung
Diseret menepi ke utara, timur, selatan, barat
Laahaula wala quwwata illa billaah

Amalan Dari Tanah Sunda Jampe Lumpat

Bismillahaahir rahmaanir rahim
Pur puyuh
Cleng peucang
Jagat ngariut
Batu beukah
Durungkeun ku sang dewa

Amalan Dari Tanah Sunda ‘Jampi Lari’

Bismillaahir rahmaanir rahim
Berlarilah puyuh
Meloncatlah kancil
Jagat mengkerut
Batu mengembang
Doronglah hai dewa (angin)

Amalan Jangjawokan Dari Tanah Sunda Mantra pelet sunda

ilmu pelet tanah pasundan ilmu ini nggak perlu ritual puasa cuma sebelom baca kita pertama harus bismillah lalu syahadat, shalawatnabi, lalu terakhir lahaola dan memohon allah meridhoi dan mengabulkan doa kita  baru kita baca lafadz

” uluk-uluk nabi daud yapatahu yarozaku silalajug siladeku sing tunduk ka awaking akmana,sukmana,bayuna,hate’na,ingetanana si [sebut nama target] bin [nama ayah target] ya rohmanu yarohimu “

Pelet sunda syarat puasa 3 atau 7 hari . sebelum puasa diwajibkan mandi keramas dengan niat nawaitu gusli liropil hadatsil akbari min jami’i badani fardhu lilla hita alla

lalu sehabis sahur baca niat puasa berikut ini

“abdi niat puasa sunat muasa’an kalimah ieu lafadznya bismillah ila ruhi khususon pijasadi (nama target ) binti ( nama ayah target) sing kapelet sing ka gendam hate’na,jasadna ku ngaran (sebut nama kita) bin(nama ayah kita) allahuma layin kolbaha kama layintal hadida lida ula allaihi sallam”

jangka 3 atau 7 poe selama puasa setelah shalat wiridkan lafadz tersebut sebanyaknya 3 asihan arjuna puasa 3 atau 7 hari syaratnya sama dengan yang diatas cuma waktu niat diganti dengan lafadz berikut ini :

“bismillah ancik-ancik kencana gumilang ciboke canting salaka halimah ngaranging uyah lewana ngaraning asem teka welas teka asih jangleng asih salirane arjuna telor asih sih asih (nama target) karaga badan awaking awaking raja asihan rep sumerep ka badan awaking awaking raja asihan”

loading...

You may also like...

Leave a Reply

error: Content is protected !!