Amalan untuk Memperoleh Rezeki AJIAN KAYA HARTA

Amalan untuk Memperoleh Rezeki AJIAN KAYA HARTA
Sedikit atau banyak, kecil atau besar – rezeki seseorang memang telah diatur oleh Allah SWT, tapi dalam Al-Qur’an juda disebutkan “Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut berusaha merubahnya sendiri”. Kaedah ini menunjukkan pentingnya usaha untuk maju – selalu tambah.

Baca juga Amalan Untuk Mendapatkan Rejeki

Amalan untuk Memperoleh Rezeki

Bahkan dengan tingkatan kemampuan dalam berusahalah nasib seseorang ditentukan termasuk rezeki.
Adapun ajian dibawah ini adalah ijazah yang banyak dijalani oleh nenek moyang kita yang berasal dari jawa yang konon bersumber dari para Wali Jawa yang jadi sesepuh atau penasihat spiritual di Kerajaan Majapahit yang dulu banyak diberikan kepada abdinya yang kesusahan rezeki.

Syarat-syaratnya Menjalankan Amalan untuk Memperoleh Rezeki :
~ Mau menjalani ibadah (solat) dengan baik.
~ Benar-benar dalam keadaan kepepet / papa dan memerlukan.
~Puasa sunnah hajat 40 hari.
~ Selama puasa makannya hanya sekali, baik buka maupun sahur iaitu pukul 12 malam.
~ Selama puasa setiap malam sebelum makan baca do’a / mantra.
~Setelah selesai puasa terus nglowong 3 hari 3 malam.

Mantranya :
Bismillahirrohmaanirrohiim Ingsun amatek ajiku si wisakrama Marmati kakang kawah adhi ari-ari
Sadulurku papat kalima pancer Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan Kang metu bareng
sedino lan ora metu bareng sedina Lan sedulurku kabeh bae Bapanta ana ngarep Ibunta ana mburi
Mara bukaken geongku Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah Ayo podo tumandango
bebarengan Podo gawanen kalumpukno dadi siji. Saking kersane Allah Laa ilaaha illallah
Muhammadurusulullah.

(Setelah menjalani puasa 40 hari dan nglowong 3 hari 3 malam, do’a / mantra ini supaya dibaca setiap akan tidur dan setiap akan kerja … Insya Allah dalam dekat rezeki mengalir deras menuju anda).

loading...

You may also like...

Leave a Reply

error: Content is protected !!